Instal•ladors electricistes

Calaman Enginyeria ha desenvolupat per a FITECAM (Federació d’Instal•ladors Electricistes i de Telecomunicacions de Castella – La Manxa) el programa SABE, per a la Gestió de Certificats d’Instal•lacions Elèctriques per Internet, que proporciona les funcions següents:
- Elaboració dels Butlletins Elèctrics, realització dels càlculs de la instal•lació i generació dels documents oficials.
 
- Creació d’Esquemes Unifilars i Diagrames de Planta de la Instal•lació.
 
- Gestió dels Certificats amb l’Administració, mitjançant l’enviament per Internet.
 
Per a més informació, consultar www.fitecam.org