Instal•ladors d’Automatismes

 

 

L’aplicació XCtrl, desenvolupada per Calaman Enginyeria, permet des de l’automatització de petites instal•lacions fins el control de fàbriques més complexes. Les funcions més importants són:
 
  • Control de l’arrencada i la parada de motors o altres dispositius a controlar.

  • Detecció d’alarmes i activació de seqüències d’operació com a resposta.

  • Lectura i control de senyals analògics i digitals.

  • Operació amb nivells, temperatures, contactes, senyals de 4 a 20 mA, entre d’altres.

  • Permet l’ús de control distribuït mitjançant diversos ordinadors en xarxa.