Sectors

 

  • Instal•ladors electricistes (+Info...)

  • Instal•ladors de telecomunicacions  (+Info...)

  • Instal•ladors d’automatismes i control industrial  (+Info...)

 

 

Activitats
  • Aplicacions web i software a través d’Internet

  • Software de Monitorització i Control

  • Software de mesura i telecomunicacions

  • Control industrial i automatització

  • Servidors web/e-mail i dispositius de seguretat en xarxa